عضویت در خبرنامه
نظرتون راجب محتوای سایت چیست؟
مشاهده نتایج ثبت نظر
سوال از کارشناسان Visa4edu

تجربیات دانشجویان درسفر با شرکت های مختلف هواپیمایی

برای مشاهد تجربیات سفرهای هوایی دانشجویی مربوط به دیگر دانشجویان ، با استفاده از کلیدواژه های زیر می توانید تجربه مورد نظر را مطلعه نموده و تصمیم مناسب برای انتخاب شرکت پروازی را اخذ نمایید .از دانشجویان ساکن آمریکا نیز درخواست می شود، با پر کردن فرم به دیگر دانشجویان در انتخاب شرکت هواپیمایی مناسب و یا استفاده از دیگر نکات مهم سفر دانشجویی به آمریکا و بلعکس یاری نمایند.
برو بالا