عضویت در خبرنامه
نظرتون راجب محتوای سایت چیست؟
مشاهده نتایج ثبت نظر
سوال از کارشناسان Visa4edu

برای مشاهد تجربیات سفرهای هوایی دانشجویی مربوط به دیگر دانشجویان ، با استفاده از کلیدواژه های زیر می توانید تجربه مورد نظر را مطلعه نموده و تصمیم مناسب برای انتخاب شرکت پروازی را اخذ نمایید .از دانشجویان ساکن آمریکا نیز درخواست می شود، با پر کردن فرم به دیگر دانشجویان در انتخاب شرکت هواپیمایی مناسب و یا استفاده از دیگر نکات مهم سفر دانشجویی به آمریکا و بلعکس یاری نمایند.
برو بالا