عضویت در خبرنامه
نظرتون راجب محتوای سایت چیست؟
مشاهده نتایج ثبت نظر
سوال از کارشناسان Visa4edu

تعداد ویزای غیر مهاجرتی[ تحصیلی] و مهاجرتی صادر شده آمریکا

تعداد ویزای غیر مهاجرتی[ تحصیلی] و مهاجرتی صادر شده آمریکا

تعداد ویزا های صادر شده برای ورود به آمریکا

دانشجویان محترم می توانند با استفاده از لینک زیر، گزارشات ماهانه صدور ویزا برای هر کشور و ازجمله ایرنیان و به صورت تخصصی وتعداد ویزا های تحصیلی کلیر شده(اپرو شده) و حتی تعداد ویزا های غیر مهاجرتی را مشاهده و با ماه های دیگر سال مقایسه  نمایند.

در صورت تمایل برای مشاهده تعداد ویزا های صادر شده برای تمام کشور های جهان در هر ماه سال، می توانید از لینک زیر جداول مربوطه را دانلود و بررسی نمایید.

Non-Immigrant

برو بالا